Obavještenje

 Na osnovu clan 14.stav 1, i cl.28. Zakona o procjeni uticaja na zivotnu sredinu(„Sl.list CG“, br. 75/18) Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove  i zastitu zivotne sredine OPSTINE BAR  OBAVJESTAVA ZAINTERESOVANU JAVNOST -Da je »Rasketic d.o.o.« iz Bara, opstina Bar, donjeto  Rjesenje br.UPI 14-322/21-380 od 11.10.2021god. kojim se utvrđuje da je za projekat –  Funkcionisanje postrojenja za proizvodnju betona, […]

Obavještenje

Pravilnik o kriterijumima za stipendiranje studenata u opstini BarDownload

Urucena donacija vrijedne IT opreme OS „Anto Đedovic“

Predsjednik Opstine Bar Dusan Raicevic prisustvovao je urucenju vrijedne donacije IT opreme OS „Anto Đedovic“ od strane agencije TIKA zajedno sa ambasadorkom Turske u Podgorici Songul Ozan, koordinatorom TIKA za Crnu Goru Abdurahmanom Toprakom, direktoricom direktorata iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Nedom Ojdanic kao i direktoricom skole Stankom Vukcevic. Predsjednik Raicevic je porucio […]

DOSTAVLJANJE JAVNIM OBAVJESTENJEM SVIH NEURUCENIH RJESENJA O UTVRĐENOM POREZU NA NEPOKRETNOSTI I TURISTICKE TAKSE ZA 2021.GODINU

Obavjestavaju se svi vlasnici nepokretnosti na teritoriji opstine Bar, da ce Sekretarijat za finansije Opstine Bar, na osnovu clana 87 Zakona o upravnom postupku (“Sluzbeni list Crne Gore, broj 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), a u vezi clana 13 Odluke o organizaciji i nacinu rada lokalne uprave («Sluzbeni list Crne Gore-opstinski propisi», broj 40/18), izvrsiti dostavljanje […]

Opstina postavila novu saobracajnu signalizaciju pored skola u Baru, za vecu bezbjednosti đaka

Opstina Bar dovrsila je radove na postavljanju nove i modernije saobracajne signalizacije pored skola u Baru. Nova horizontalna i vertikalna signalizacija povecace bezbjednost đaka u neposrednoj blizini skola ali i sigurnost ukupnog saobracaja u ovim reonima. Saobracajnu signalizaciju postavlja opstinski Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zastitu zivotne sredine kroz obiljezavanje Evropske nedjelje urbane mobilnosti kao […]