Savjeti u SO Bar

Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova
 1. Emir Peričić, predsjednik
 2. dr Marko Stoiljkov, član
 3. mr Aleksandar Barlović, član
 4. Ammar Borančić, član
 5. Željko Milović, član (iz reda naučnih i stručnih radnika)
 6. Neđeljko Đurović, član (iz reda naučnih i stručnih radnika)
Savjet za rodnu ravnopravnost
 1. Andrea Marstjepović, predsjednik
 2. Jelena Dabović, član
 3. Nina Abramović, član
 4. Branimir Lakićević, član
 5. Petar Marković, član (predstavnik nevladine organizacije)
Savjet za predstavke i pritužbe
 1. Nikica Purlija, predsjednik
 2. Emir Peričić, član
 3. Drago Drobnjak, član
 4. Omer Vukić, član
 5. Milena Božović, član
Savjet za poboljšanje položaja invalidnih i hendikepiranih lica
 1. Branimir Lakićević, predsjednik
 2. Naser Kraja, član
 3. Milena Božović, član
 4. dr Marko Stoiljkov, član
 5. Veselin Joketić, član (predstavnik nevladine organizacije)
Savjet za zaštitu životne sredine
 1. Darko Janković, predsjednik
 2. Lazar Macanović, član
 3. Vasilije Lalević, član
 4. dr Marija Markoč, član
 5. Neđeljko Đurović, član (predstavnik nevladine organizacije)