Savjeti u SO Bar

Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova
 1. Branka Nikezić, predsjednik
 2. Srđan Perkolić, član
 3. Ljubomir Vukoslavčević, član
 4. Dragan Vojvodić, član
 5. Željko Milović, član (iz reda naučnih i stručnih radnika) 
Savjet za rodnu ravnopravnost
 1. Dr Vesna Đokvučić, predsjednik
 2. Milena Đonović, član
 3. Mr Milena Božović, član
 4. Aleksandra Glavanović, član
 5. Gina Masoničić, član (predstavnik nevladine organizacije)
Savjet za predstavke i pritužbe
 1. Nikica Purslija, predsjednik
 2. Zilha Kojić, član
 3. Omer Vukić, član
 4. Stefan Šušter, član
 5. Munib Ličina, član
Savjet za poboljšanje položaja invalidnih i hendikepiranih lica
 1. Dr Miroslav Knežević, predsjednik
 2. Amir Arabelović, član
 3. Savo Pavlović, član
 4. Dr Svetlana Vučetić, član
 5. Slavko Vučićević, član (predstavnik nevladine organizacije)
Savjet za zaštitu životne sredine
 1. Dr Jovan Ivović, predsjednik
 2. Zilha Kojić, član
 3. Milena Đonović, član
 4. Rajko Joličić, član (predstavnik nevladine organizacije)