Antikorupcija i nepravilnosti u radu

Na osnovu člana 102 stav 1 i 6 Statuta Opštine Bar (“Službeni list CG-opštinski propisi”, broj 37/18), člana 52 stav 3 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru(“Sl. list CG” broj 75/18) i člana 3 stav 1 Pravilnika o načinu uspostavljanja sistema za otkrivanje i postupanje po obavještenjima o sumnjama na prevare u javnom sektoru (“Sl. list CG” broj 71/19), predsjednik je rješenjem odredio Tanju Babović, službenicu za nepravilnosti.

Nepravilnosti možete prijaviti putem email adrese tanja.carapic@bar.me, putem pošte na adresu Bulevar revolucije 1, Opština Bar, Crna Gora kao i neposredno na šalterima u Građanskom birou ili sandučetu za prijavu nepravilnosti, radnim danima u periodu od 8:30-14:00h.

Korupciju možete prijaviti putem email adrese naser.kraja@bar.me, putem pošte na adresu Bulevar revolucije 1, Opština Bar, Crna Gora kao i neposredno na šalterima u Građanskom birou ili sandučetu za prijavu nepravilnosti, radnim danima u periodu od 8:30-14:00h.

Nadležni organi po anonimnim prijavama postupaju po službenoj dužnosti.

Spisak službenika za rješavanje po prijavi “zviždača”

Izvještaj o broju podnijetih i procesuiranih prijava za nepravilnosti i korupciju za 2019. godinu

Nije bilo podnijetih prijava.