Statut, grb i zastava

Statut

Na osnovu člana 38. stav 1 tačka 1 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore“ broj 02/18) Skupština opštine Bar, na sjednici održanoj 09.10.2018.godine donijela je, Statut opštine Bar.

Grb

Grb se sastoji od trougaonog heraldičkog štita. Grbovne elemente čine pet vertikalnih polja postavljenih simetrično u odnosu na centralnu osu grba. Redom se u hijerarhijskom poretku smjenjuju, počevši od heraldičke desne strane, plavo pa zlatno i zeleno polje, potom zlatno i plavo polje. Iznad grba se nalazi zlatna zidna kruna sa trostrukim kamenim slogom i tri merlona. Grb pridržavaju dva zlatna vuka u uspravnom položaju, čije su šape oslonjene na postament-lentu. Na lenti se nalazi ispisana godina ”1042”.
Ispod lente se nalazi preplet maslinove grančice dat u zelenoj boji.

Zastava

Zastava je pravougaonog oblika sa grbovnim karakterom. Njen osnovni proporcijski odnos je 1 : 2 i sastoji se iz pet polja komponovanih simetrično u odnosu na dužu osu zastave. Centralno polje je zelene boje. Ovo polje sa gornje i donje strane definišu dvije zlatne pruge. Dva ivična polja koja se nalaze neposredno uz zlatne pruge su plava. Osnovni modul u cilju definisanja dimenzije pruga je jedna desetina visine barjaka.
Upotreba grba i zastave uređuje se posebnom odlukom koju donosi Skupština opštine.
Na odredbe Statuta kojima se uređuje oblik i sadržina simbola i praznik saglasnost daje Vlada Crne Gore.