Sekretar

Nikoleta Pavićević

VD Sekretar Sekretarijata za urbanizam i prostorno planiranje 

Rođena 23.07.1987. godine u Podgorici.

Obrazovanje
 • Osnovna škola “Jugoslavija” u Baru
 • Gimnazija “Niko Rolović” – jezički smjer u Baru
 • Diplomirala na Univerzitetu Crne Gore – Arhitektonski fakultet, Podgorica
Radno iskustvo
 • Od 2011.- 2015. godine radila u Ministarstvu održivog razvoja i
  turizma u Direktoratu za planiranje prostora, kao samostalni savjetnik.
 • Od septembra 2015.godine do oktobra 2018. godine obavljala poslove
  rukovodioca Direkcije za lokalna planska dokumenta u Ministarstvu
  održivog razvoja i turizma.
 • Od oktobra 2018.godine obavlja poslove dužnosti sekretara
  Sekretarijata za uređenje prostora u opštini Bar.
Ostalo
 • Govori engleski jezik, udata, majka dva djeteta.