Odbornici u SO Bar

”Za dobro građana Bara pobjednički DPS - Milo Đukanović”
 1. Branka Nikezić
 2. dr Vesna Đokvučić
 3. Andrea Pajković
 4. dr Miroslav Knežević
 5. mr Aleksandar Markolović
 6. Nevenka Plantak
 7. Božidar Janković
 8. Dr jovan Ivović
 9. Aleksandra Glavanović
 10. Dr svetlana Vučetić
 11. Nikica Purlija
 12. Jovan Popović
 13. Seno Novalić
 14. Milica Šestović
 15. Miloš Fuštić
”Socijaldemokrate - Mićo Orlandić - Dosljedno za nova radna mjesta i razvoj Bara“
 1. Stefan Šušter
 2. Milena Đonović
 3. Marina Trceta
 4. Srđan Perkolić
„Radomir Novaković - Cakan - Biram Bar”
 1. Ljubomir Vukoslavčević
 2. Mr Milena Božović
 3. Zilha Kojić
 4. Aleksandar Otašević
 5. Amir Arabelović
„Aleksa Bečić-Dritan Abazović-Bar za 21.vijek-Demokrate-URA“
 1. Momčilo Leković
 2. Milan Nešković
 3. Dragana Đukanović
 4. Miloš Šušter
“SDP Bar za promjene-dr Draginja Vuksanović”
 1. Dragan Vojvodić
 2. Omer Vukić
„Demokratski front - Socijalistička narodna partija, za grad koji volimo“
 1. Bogić Beli Mitrović
 2. Rajko Ljubenko
„Bošnjačka stranka“
 1. Munib Ličina
“Marko Milačić - Prava Crna Gora - za pravi Bar“
 1. Maja Šoškić
“Poseban klub odbornika”
 1. Savo Pavlović
 2. Osman Đokić
 3. Mr Slavica Adžić