Osnovne informacije

Poput većine crnogorskih gradova, i Bar je tokom svoje istorije pripadao različitim civilizacijskim i kulturološkim svjetovima. Međutim, za razliku od drugih crnogorskih gradova, Bar danas nije prepoznatljiv samo po jednom od svjetova čiji je dio, ponekad i vjekovima bio. Na nasljeđu jedne epohe, nastajalo je i izgrađivalo se novo. U tom novom nasljeđu uvijek su se jasno prepoznavale tekovine pređašnjeg.

Grad maslina, pomorska kapija Crne Gore, vjekovno ognjište suživota, bez obzira na vjeru i naciju, Bar predstavlja spoj modernosti, tradicije i ljepote. Značajan je kao dinamični ekonomski centar Crne Gore, ali i kao grad koji čuva bogatu kulturno-istorijsku tradiciju. Neki od najznačajnijih civilizacijskih dometa na prostoru Crne Gore, nastali su u Baru: ovdje su sačuvani ostaci najstarijih pisanih spomenika, ovdje je nastalo najznačajnije književno-istorijsko djelo crnogorskog srednjeg vijeka, a grad je bio sjedište i najstarije vjerske institucije Crne Gore (Barske nadbiskupije). Pored toga u Baru se nalazi jedno od najstarijih maslinovih stabala na svijetu, Stara maslina na Mirovici, stara preko 2000 godina.

Bogata kulturno-istorijska tradicija sjedinjena je na prostoru Bara sa jedinstvenim darovima prirode, povoljnom klimom i izuzetnim geografskim položajem.

Prijatna mediteranska klima privlači veliki broj turista svake godine. Sa prosječnih 270 sunčanih dana godišnje, Bar je jedan od najsunčanijih gradova Mediterana. 44 km morske obale, od kojih više od 9 km čine plaže, 67 km obale Skadarskog jezera i planinski masiv koji razdvaja ove dvije velike vodene površine, čine Bar idealnim odredištem kako za turiste koji žele da se odmore na prelijepim plažama i uživaju u netaknutoj prirodi, tako i za one koji hoće da obiđu brojne kulturne i vjerske spomenike ili da svoj odmor aktivno provedu baveći se brojnim sportskim aktivnostima.

Opšti podaci

GPS: 42º06’N 019º06′ E
Površina: 505 km2
Nadmorska visina: 4m-1593m
Broj stanovnika: >40000
Marina: 1050 vezova
Dužina obale: morska 46km, jezerska 65km

Istorijat

Bar je drevni grad. Nije istorijski utvrđeno kada je nastao, a da je života na ovome mjestu bilo još u praistoriji, potvrđuju arheološki nalazi značajnog obima.

Porijeklo njegovog imena različito se tumači. Grčki naziv mu je Antibareos, rimski Antibarum, slovensko ime – Bar.

Geografski položaj

Područje barske opštine nalazi se na jugoistoku Crne Gore, između Jadranskog mora i Skadarskog jezera, oivičeno podgoričkom, budvanskom, cetinjskom i ulcinjskom opštinom.

Klima

Karakterističnost barske opštine u pogledu reljefa koji je dijeli na jadranski, jezerski i planinski pojas  uticala je na to se u pojedinim djelovima barske opštine razlikuju i tri vrste klime. Jadranski se odlikuje blagom sredozemnom klimom, dok grebeni planinskih vijenaca i više planine Sutormana, Rumije i Lisinja imaju odlike planinsko-mediteranske klime. Pojas Skadarskog jezera ima odlike jadranske klime s jakim uticajima kontinentalne, sa znatnim oscilacijama temperature.

Stanovništvo

Na području barske opštine živi 40 hiljada stanovnika, skoncentrisanih uglavnom u naseljima visokog stepena urbanizacije.

Ova sredina poznata je po multinacionalnoj i multikonfesionalnoj strukturi stanovništva sa izgrađenim standardima tolerancije u međuljudskim odnosima.

Flora i fauna

Opština Bar raspolaže raznovrsnom florom i faunom. Osim raznovrsnog i bujnog biljnog pokrivača, geografski položaj i sastav tla omogućili su da u Baru rastu i razvijaju se specifične biljne kulture, posebno suptropske.

U uskom primorskom pojasu rastu endemi-specifikumi barskog područja, kao i egzotične biljne vrste – poseban species planinske mlječike, palme, kaktusi, eukaliptusi, agave, maginje, čak i banana.

Galerija