Žalbe, predstavke i prigovori građana

Nije bilo podnijetih žalbi, predstavki i prigovora u 2019. godini.