Kontakt

Call Centar (09:00 - 01:00)

Call centar Komunalne policije Opštine Bar je u funkciji u vremenu od 09:00-01:00 časova, gdje građani mogu prijaviti svoje prijave, sugestije i pritužbe .

Prijave dobijene na ovaj način prosljeđuju se reonskom inspektoru koji istog dana obavlja kontrolu i u najkraćem roku obavještava podnosioca inicijative.

Prijem stranaka u službenim prostorijama Komunalne policije je svakog radnog dana od 08:00 do 09:00 i od 14:00 do 15:30.

Takođe, prijave možete slati i putem faxa, email adrese i kontakt forme istaknute na ovoj stranici.

Odjeljenje za inspekcijske poslove

ŠUKURICA EMIL
Rukovodilac odjeljenja
068 885 070
PERAZIĆ MUNEVERA
Inspektor I za komunalnu oblast
069 461 835
VUČERAKOVIĆ JELENA
Inspektor I za komunalnu oblast
069 690 610
VOJVODIĆ JELENA
Inspektor I za komunalnu oblast
069 328 269
MILIĆ SLOBODANKA
Inspektor I za komunalnu oblast
069 328 322
ĐUROVIĆ RADMILA
Inspektor I za komunalnu oblast
069 686 711
ĐONOVIĆ MILAN
Inspektor I za komunalnu oblast
069 326 095
TRUŠ MIODRAG
Inspektor I za komunalnu oblast
069 038 066
ČELEBIĆ TATJANA
Inspektor I za komunalnu oblast
068 025 529
NOVAKOVIĆ MARKO
Inspektor I za drumski saobraćaj
063 212 007
DAVIDOVIĆ DIMITRIJE
Inspektor I za drumski saobraćaj
068 885 054
ŠIKMANOVIĆ NEĐELJKO
Inspektor I za lokalne puteve
069 232 280

Odjeljenje za vršenje komunalnog nadzora i održavanje komunalnog reda

IVAN PEKIĆ
Komunalni policajac
063 212 001
RAJKOVIĆ MAJA
Komunalni policajac
069 328 272
KASTRATOVIĆ ŽELJKO
Komunalni policajac
069 376 513
ŠKULETIĆ MARKO
Komunalni policajac
068 885 059
PUZOVIĆ NINOSLAV
Komunalni policajac
068 885 058
OSTOJIĆ VESKO
Komunalni policajac
069 104 093
MITROVIĆ SLAĐANA
Komunalni policajac
069 654 994
BIŠEVIĆ ADNAN
Komunalni policajac
068 885 055