Kontakt

Call Centar (07:00 - 02:00)

Call centar Komunalne policije Opštine Bar je u funkciji u vremenu od 07:00-02:00 časova, gdje građani mogu prijaviti svoje prijave, sugestije i pritužbe .

Prijave dobijene na ovaj način prosljeđuju se reonskom inspektoru ili komunalnom policajcu koji obavlja kontrolu i u najkraćem roku obavještava podnosioca inicijative.

Prijem stranaka u službenim prostorijama Komunalne policije je svakog radnog dana od 08:00 do 09:00 i od 14:00 do 15:00.

Takođe, prijave možete slati i putem faxa, email adrese i kontakt forme istaknute na ovoj stranici.

Odjeljenje za inspekcijske poslove

ŠIKMANOVIĆ NEĐELJKO
Koordinator za saobraćaj i puteve
069 232 280
VOJVODIĆ JELENA
Inspektor I za komunalnu oblast
069 328 269
ĐUROVIĆ RADMILA
Inspektor I za komunalnu oblast
069 686 711
TRUŠ MIODRAG
Inspektor I za komunalnu oblast
069 038 066
DAVIDOVIĆ DIMITRIJE
Inspektor I za drumski saobraćaj
068 885 054
ŠIKMANOVIĆ NEĐELJKO
Inspektor I za lokalne puteve
069 232 280

Odjeljenje za vršenje komunalnog nadzora i održavanje komunalnog reda

IVAN PEKIĆ
Komunalni policajac
063 212 001
RAJKOVIĆ MAJA
Komunalni policajac
069 328 272
KASTRATOVIĆ ŽELJKO
Komunalni policajac
069 376 513
OSTOJIĆ VESKO
Komunalni policajac
069 104 093
MITROVIĆ SLAĐANA
Komunalni policajac
069 654 994