Insitutucije kulture

JU Kulturni centar Bar djeluje kao kompleksna institucija kulture čiji je osnivač Opština Bar, a u čijem sastavu se nalaze:

  • Dom kulture „Vladimir Popović Španac“
  • Narodna biblioteka i čitaonica „Ivo Vučković“
  • Umjetnička galerija „Velimir A. Leković“
  • Zavičajni muzej Bar sa tvrđavom Stari grad
  • Utvrđenje Besac iznad Virpazar

Dom kulture „Vladimir Popovic Španac”

Dom kulture osnovan je oktobra 1976. godine kao jedna od organizacionih jedinica Kulturnog centra Bar i pravni je nasljednik nekadašnjeg bioskopa “Pobjeda” koji je sa radom počeo daleke 1946. godine. Tokom 2022. godine izvršena je rekonstrukcija ovog objektačime je ova jedinica prostorno, tehnički i organizaciono osposobljena za realizaciju i najsloženijih programa. U Domu kulture se realizuje opštekulturna djelatnost Centra: – Pozorišni programi – Muzički programi – Filmske projekcije – Amaterska scena – Edukacija građanstva

Kontakt telefon:   +382 030 311 586

Narodna biblioteka i čitaonica „Ivo Vučković" Bar

Narodna biblioteka i čitaonica „Ivo Vučković“ okosnica je savremenog bibliotekarstva u Baru i, kao matična biblioteka ovog područja, nosilac je jedinstvenog bibliotečko-informacionog sistema naše opštine. Gradska biblioteka formirana je 1953. godine, nastavljajući tradiciju Barske narodne čitaonice iz 1881. Današnji naziv nosi od 1963. godine po poznatom revolucionaru iz ovog kraja, a od 1976. djeluje u okviru Kulturnog centra.

Osnovnu djelatnost Biblioteka ostvaruje kroz rad matičnog odjeljenja u Baru i ogranka u Virpazaru i Ostrosu. Uključivanjem u nacionalni projekat „Virtuelna biblioteka Crne Gore“ Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević“ sa Cetinja, postala je punopravni član Bibliotečko-informacionog sistema COBISS i time unaprijedila svoje poslovanje. Posjeduje knjižni fond biblioteke od preko 60 hiljada naslova na Odjeljenju za odrasle i oko 11 hiljada knjiga namjenjenih djeci.

Kontakt telefon: +382 30 312 431

Umjetnička galerija „Velimir A.Leković"

Galerija „Velimir A.Leković” osnovana je 1976. godine. Nosi ime priznatog barskog likovnog umjetnika Veliše Lekovića. Posluje kao jedna od pet osnovnih radnih jedinica JU Kulturni centar Bar. Raspolaže sa dva savremena izložbena prostora, površine 300m2. Posjeduje i  vlastiti umjetnički fond koji se aktivno kvalitativno uvećava. Smještena na najatraktivnijem dijelu barske obale, na kralja Nikole, Galerija se bavi organizovanjem i realizovanjem samostalnih i kolektivnih izložbi savremenih akademskih likovnih stvaralaca.

Kontakt telefon: +382 30 315 998

Zavičajni muzej Bar

Zavičajni muzej Bar je osnovan 1959. godine kao samostalna muzejska ustanova, a od 1976.godine djeluje u sastavu Kulturnog centra Bar. Nalazi se na Topolici, uz šetalište na samoj morskoj obali. Muzej je smješten u Dvorcu kralja Nikole – u njegovoj ljetnjoj rezidenciji, koja je podignuta 1885. godine. Zgrada Dvorca je u duhu rezidencijalnih objekata tog vremena. Njen projektant je dr Josip Slade, dvorski arhitekt, koji je autor više građevina nastalih za vrijeme kralja Nikole. U okviru dvorskog kompleksa, pored Velikog dvorca sa dvije kule stražare-gvardije, nalaze se i tzv. Mali dvorac, Dvorska kapela i Zimska bašta. Zajedno s pripadajućim objektima i dvorskim parkom sa vrlo rijetkim vrstama drveća i egzotičnog mediteranskog rastinja, oni čine jedinstvenu istorijsko -ambijentalnu cjelinu.

Zbog svojih istorijskih, kulturnih, ambijentalnih i i arhitektonskih svojstava i vrijednosti, Dvorski kompleks je proglašen za spomenik kulture i kategorisan kao nepokretno kulturno dobro II kategorije. Osnovna djelatnost koju obavlja Zavičajni muzej podrazumijeva istraživanje, proučavanje, obradu, prikupljanje, zaštitu i prezentaciju kulturnih dobara.

Kontakt telefon: + 382 30 314 079