Program privremenih objekata

– Program postavljanja privremenih objekata na teritoriji Opštine Bar za period 2023-2028 godine

– Izvještaj sa javne rasprave Programa privremenih objekata na području opštine Bar u periodu od 2023.godine do 2028.godine

Program održavanja javne rasprave za izmjene i dopune programa privremenih objekata 2021. godine

Izmjene i dopune programa privremenih objekata na području opštine Bar za period od 2019. do 2023. godine)

Program privremenih objekata na području opštine bar za period od 2019. do 2023. godine