Sekretar

VIDO Jovana DABANOVIĆ

VD Sekretar Sekretarijata za imovinu i zastupanje

Rođen 09.06.1960.godine u Seoca.

Obrazovanje

Osnovnu školu završio u Virpazaru, a srednju-tehničku školu u Podgorici. Diplomirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta “Veljko Vlahović“ u Titogradu kao redovan student. Odslužio vojni rok u Savezni sekretarijat Narodne Odbrane Jugoslavije, na Topčideru u Beogradu u trajanju od 15 mjeseci.

Radno iskustvo

Od 1989 godine do 2003. godine , ako zaposlen u „Rumijatrans“ Bar obavljao je  poslove   pripravnika, direktora saktora, tehničkog direktora.

U  istom periodu  radi kao  vanredni profesor  u srednjoj Poljoprivrednoj  školi u Baru na stručnoj grupi  predmeta.

Od 2003.godine imenovanjem Predsjenika Opštine  Bar , postavljen je za  Sekretara Sekretarijata za građevinarstvo u Opštini Bar a od 2007.do 2013.godine obavlja  dužnost Direktora Agencije za investicije i imovinu Opštine Bar.

Pod njegovim  rukovođenjem Agencija za investicije i imovinu Opštine Bar realizuje kapitalne  infrastrukturne objekte u Opštini . Završava se izgradnja  sportske dvorane Topolica, izgradnja OŠ „Anto Đedović“ u Šušnju, izgradnja sanitarne  deponije Možura, izgradnja regionalnog vodovoda na prostoru  Opštine Bar i rekonstrukcija vodovodnog  i kanalizacionog sistema na užem  gradskom  jezgru „Topolice I“, izgradnja  Bulevara JNA sa  dogradnjom još  jednog nadvožnjaka, izgradnja Bulevara na ulasku  u Baru, uređenje šetališta  pored mora ul.“13 jula“ i kralja Nikole, popločavanje  Virpazara. Zalaže se za  plansku  izgradnju  grada Bara i razvoja seoskog  područja.

Stalni je sudski  vještak mašinske struke kod Privrednog suda Podgorica i Osnovnog  suda u Baru.

Dobitnik je Zahvalnice  Udruženja Crmičana, počasne gramate Urkainske crkeve, gramate  Crnogorsko- primorske.

Ostalo

Oženjen , ima kćerku Milicu i suprugu Zoricu