Komandir

Aco Vulević, inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara

v.d. Komandira

Rođen 08.02.1974. godine u Baru, oženjen, otac dvoje djece.