Sekretar

Svetlana Gažević

Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu

Rođena 08.11.1968. god. u Baru.

Obrazovanje
 • Osnovna škola „Jovan Tomašević“ u Virpazaru
 • Gimnazija „Slobodan Škerović“ u Titogradu
 • Pravni Fakultet u Podgorici
Radno i političko iskustvo
 • 1993-1996. Osnovni sud Bar
 • 1996-1997. JU Centar za socijalni rad
 • 1997-2014. Skupštine opštine Bar (sekretar Skupštine opštine)
 • 2014-2016 Rukovodilac službe za pravne poslove i praćenje usaglašenosti propisa
 • 2016-2018 Sekretar Sekreatrijata za opštu upravu
 • 2018- Sekretar Sekreatrijata za lokalnu samoupravu
 • 1998- Član Opštinskog odbora DPS CG Bar
 • 2000-2011.  Član Glavnog odbora DPS CG
 • 2011- Član Izvršnog odbora DPS CG Bar
Ostalo
 • Poznavanje stranih jezika: Ruski jezik