Sekretar Skupštine

Anđela Vujović

Sekretar Skupštine opštine

Rođena: 28.05.1993. godine u Baru

Obrazovanje
 • Osnovna škola “Jugoslavija“ u Baru (2000-2008)
 • Gimnazija “Niko Rolović“ u Baru (2008-2012)
 • Osnovne i postdiplomske specijalističke akademske studije na međunarodnopravnom smjeru Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici (2012-2016)
 • Državni ispit – stručni ispit za rad u državnim organima (2017)
Radno iskustvo
 • v.d. Sekretar Skupštine opštine Bar od 2023
 • Samostalni savjetnik u Upravi za katastar i državnu imovinu Crne Gore – Područna jedinica Bar (2017-2023)
 • Pripravnik u notarskoj kancelariji u Baru (jan. – okt. 2016)
Poznavanje jezika
 • Engleski jezik
 • Italijanski jezik
Ostalo
 • Državljanstvo – crnogorsko
 • Osnovno muzičko obrazovanje u OU “Petar II Petrović Njegoš“ u Baru (2000-2007)
 • Član Saveza izviđača Crne Gore i odreda “24. novembar“ u Baru (1997-danas)
 • Neudata