Sekretar Skupštine

mr Aleksandra Grabež

Sekretar Skupštine opštine

Rođena: 14.07.1978. godine u Baru

Obrazovanje
 • Osnovna škola “Blažo Jokov Orlandić” Bar
 • Gimnazija “Niko Rolović”
 • Pravni fakultet, Univerzitet Crne Gore-Podgorica
 • Državni ispit-stručni ispit za rad u državnim organima
 • Poslediplomske studije na katedri za krivično pravo-Pravni fakultet-Kragujevac
 • Pravosudni ispit
 • Advokatski ispit
Radno iskustvo
 • Sekretar Skupštine opštine Bar od 2017
 • Sekretar AD”Port of Adria”Bar 2009-2017
 • Rukovodilac pravnih poslove AD”Luka Bar”Bar 2003-2009
 • Pripravnik AD”Luka Bar”AD 2002-2003
 • Član OO SD Bar
Poznavanje jezika
 • Engleski
Ostalo
 • Državljanstvo: Crnogorsko
 • Udata, majka jednog djeteta