Predsjednik Skupštine

MILENA BOŽOVIĆ

Predsjednica Skupštine opštine

master pravnik, rođena 02.11.1990. godine u Baru. Osnovne i specijalističke studije prava završila je na Pravnom fakultetu u Podgorici.

Master studije, smjer krivično pravo za maloljetnike, završila je na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Pohađala je Školu retorike pri Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici.

Pripravnički staž završila je u Notarskoj kancelariji u Baru, radni angažman nastavlja u opštini Bar, u Sekretarijatu za imovinu, zastupanje i investicije a nakon toga u službi Glavnog gradskog arhitekte, kao pravnik. Polaznica je brojnih seminara i edukacija iz oblasti prava.

Osnivač je i član Predsjedništva Biram Crnu Goru, a od decembra 2019. godine odbornik u Skupštini opštine Bar.

Živi u Sutomoru.