Članovi

 • Anita Radulović, izvršna direktorica “Race Educo” DOO, predsjednica
 • Božo Sarić, “2.decembar” DOO, član
 • Ljubomir Kočović, “Nimont” DOO,član
 • Elvir Kalamperović, “Kalamper” DOO ,član
 • Neđeljka Čović, “Bonesa” DOO, član
 • Stevan Milošević, “Basketing” DOO, član
 • Alen Đelošević, “Rapex plus” DOO, član
 • Srđan Grgić, “VG Group” DOO, član
 • Goran Leković, “A3 Team” DOO, član
 • Enes Banda, “Euromix” DOO, član
 • Marija Markoč “Barska uljara” DOO,član
 • Marko Nišavić, Fakultet za medjunarodnu ekonomiju, finansije nadležnosti, član
 • dr Milica Vuksanović, Poliklinika dr Vuksanović, član

 

Pitanja za članove Savjeta mogu se uputiti na e mail adresi Sekretarijata za lokalni ekonomski razvoj ekonomskirazvoj@bar.me