Međunarodna saradnja Opštine Bar

Opština Bar teži da, kroz sopstveni razvoj i prihvatanje evropskih principa, članstvom u međunarodnim organizacijama i intenzivnom komunikacijom sa tijelima Evropske unije,  primijeni nasavremenija znanja i najbolje prakse radi boljeg kvaliteta života građana.

U okviru međunarodne saradnje, Opština Bar dugi niz godina ima dobru saradnju sa različitim međunarodnim organizacijama, diplomatskim predstavnicima u Crnoj Gori i predstavnicima lokalnih i regionalnih vlasti iz inostranstva.

Opština Bar je bila partner u velikom broju međunarodnih projekata koje su finansirane od strane različitih međunarodnih organizacija, aktivno učestvuje na konkursima za dodjelu sredstava iz predpristupnih fondova EU i uspješno sprovodi nove prekogranične projekte koji se finansiraju od strane EU.

Članstvo Opštine Bar u međunarodnim organizacijama:

 

Najznačajnije funkcije koje predsjednik Opštine Bar obavlja u međunarodnim organizacijama i EU tijelima su:

  • Član Euro-mediteranske skupštine lokalnih i regionalnih vlasti (ARLEM) u ime Zajednice opština Crne Gore, kao predsjednik upravnog odbora Zajednice opština
  • Član Zajedničkog savjetodavnog odbora između Crne Gore i Komiteta regiona Evropske unije
  • Član Izvršnog odbora Foruma jadransko-jonskih gradova
  • Potpredsjednik Mreže asocijacija lokalnih vlasti Jugoistične Evrope (NALAS)

Gradovi pobratimi

Grad / Država
Vrsta akta
Godina potpisivanja
Web
Grad Požarevac, Srbija
Povelja o bratskoj saradnji
1972.
www.pozarevac.rs
Opština Bor, Srbija
Povelja o bratskoj saradnji
1974.
www.bor.rs
Grad Kursk Rusija
Sporazum o prijateljstvu i saradnji
2003.
www.kurskadmin.ru
Opština Kula, Srbija
Sporazum o partnerstvu
2008.
www.kula.rs
Opština Mali Iđoš, Srbija
Sporazum o saradnji
2008.
www.maliidos.com
Grad Kragujevac, Srbija
Sporazum o saradnji
2011.
www.kragujevac.rs
Opština Bornova, Turska
Povelja o prijateljstvu i saradnji
2011.
www.bornova.bel.tr
Distrikt Honkou, Šangaj, Kina
Sporazum o prijateljstvu i saradnji
2015.
Opština Kučukkuju, Turska
Sporazum o prijateljstvu i saradnji
2016.
www.kucukkuyu.bel.tr
Grad Maribor, Slovenija
Sporazum o prijateljstvu i saradnji
2016.
www.maribor.si
Opština Krf, Grčka
Sporazum o prijateljstvu i saradnji
2017.
www.corfu.gr
Grad Vodnjan, Hrvatska
Sporazum o prijateljstvu i saradnji
2019.
www.vodnjan.hr
Opština Čerepovac, Rusija
Protokol o bratimljenju
2003.
Grad Padoljsk, Rusija
Memorandum o saradnji
2004.
Opština Resen, Makedonija
Memorandum o saradnji
2015.
www.resen.gov.mk
Opština Elbasan, Albanija
Memorandum o saradnji
2015.
www.elbasani.gov.al
Grad Ningbo, Kina
Memorandum o razumijevanju
2015.
Grad Adana, Turska
Memorandum o razumijevanju
2017.
Grad Bari, Italija
Pismo namjere
2004.
www.comune.bari.it
Grad Nirnberg, Njemačka
Pismo namjere
2006.
www.nuernberg.de
Okrug Piaseczno, Poljska
Pismo namjere
2008.
www.piaseczno.eu
Grad Mauripolj, Ukrajina
Protokol o namjerama uspostavljanja saradnje
2011.
www.mariupolrada.gov.ua
Grad Živinice, BiH
Pismo namjere o uspostavljanju saradnje
2019.
www.gradzivinice.ba