Stanovništvo

Na području barske opštine živi oko 42 hiljada stanovnika, skoncentrisanih uglavnom u naseljima visokog stepena urbanizacije. Pošto su sela saobraćajno veoma pristupačna, radi se o izuzetno kultivisanom primorsko-jezerskom području. 

Ova sredina poznata je po multinacionalnoj i multikonfesionalnoj strukturi stanovništva sa izgrađenim standardima tolerancije u međuljudskim odnosima.