Nadležnost

 • Dijagnoza administrativnih i drugih barijera i uskih grla kojima se ometa, usporava i otežava poslovanje privrednih subjekata i pokretanje novih preduzetničkih i poslovnih aktivnosti u opštini;
 • Praćenje i procjena djelotvornosti politika, mjera i instrumenata kojima se utiče na unapređenje konkurentnosti preduzeća i jačanje preduzetništva.
 • Praćenje svih pitanja koja su od interesa za privredu i lokalni ekonomski razvoj;
 • Ukazivanje na potrebe i prepreke koje privreda ima u poslovanju u neposrednom lokalnom okruženju.
 • Davanje preporuka i prijedloga koji vode smanjenju i otklanjanju barijera, unapređenju poslovnog okruženja, te djelotvornoj, harmonizovanoj i efikasnijoj podršci razvoju prduzetništva i privrede u cjelini;
 • Preporuka i prijedlozi podrške privatnom sektoru (MSP, preduzetnicima i potencijalnim investitorima) u skladu sa iskazanim i/ili prepoznatim potrebama;
 • Pružanje savjetodavne podrške predsjedniku Opštine prilikom odlučivanja u vezi ekonomskog razvoja i razvojnih programa;
 • Pružanje savjetodavne podrške predsjedniku Opštine u procesu strateškog planiranja ekonomskog razvoja;
 • Ostvarivanje kontinuirane saradnje sa Kancelarijom za lokalni ekononomski razvoj;
 • Učestvovanje u izradi lokalnih razvojnih dokumenata;
 • Razmatranje i pokretanje drugih korisnih inicijativa kojima se može unaprijediti preduzetništvo i konkurentnost preduzeća, te ukupan privredni i društveni razvoj opštine.