Sekretar

mr Sanja Mitrović

Sekretar Sekretarijata za lokalni ekonomski razvoj

Rođena 30.12.1983. godine u Baru

Obrazovanje
  • Osnovna škola “Blažo J. Orlandić” u Baru
  • Gimnazija “Niko Rolović” – jezički smjer u Baru
  • Diplomirala na Univerzitetu Crne Gore – Ekonomski fakultet, Podgorica
  • Odbranila magistarski rad na Univerzitetu Crne Gore – Ekonomski fakultet, Podgorica
Radno iskustvo
  • Od 2007.- 2018. godine radila u Turističkoj organizaciji opštine Bar, najprije kao pripravnik a zatim na poslovima marketinga i finansija;
  • Od maja 2018 do jula 2018 obavljala poslove vd direktora Turističke organizacije opštine Bar
  • Od septembra 2018.- januara 2019. godine zaposlena u Opštini Bar na poslovima vd Sekretara sekretarijata za ekonomiju I finansije
Ostalo
  • Govori engleski jezik, udata.

Sekretar

Igor Gojnić

Sekretar Sekretarijata za razvoj

Rođen 13.12.1961. godine.

Obrazovanje

Osnovnu i srednju školu završio u Baru.

Fakultet završio na Univerzitetu Novi Sad kao diplomirani pravnik

Prvo zaposlenje je otpočeo u J.P.Informativni centar Bar od 1992 godine do 2004 kao muzički urednik, voditelj i Rukovodilac službe zajedničkih poslova.

Takođe je kao pravni zastupnik iz oblasti privrednog prava obavljao je zastupanje društava u postupcima registracije i transformacije istih.

Kao imovinsko pravni zastupnik je vodio projekat ”San Ference” koji je u Brežanima-Sutomore bio aktivan od 2007 do 2010 godine.

Od 2011 godine do stupanja na mjesto Sekretara obavljao posao i vodio IT sektor u Zavodu za intelektualnu svojinu Crne Gore u Podgorici. U tom periodu je učestvovao i izradi Legislative i tehnike za pristupanje zemljama EPO-u, Standardi Patentne Dokumentacije, te kao analitičar upravnih postupaka i data analitičar procesnih postupaka, analitičar kvaliteta podataka za unos u data base, analitičar projektnih zadataka neophodnih za realizaciju management sistema. Kao rezultat svega toga je implementacija međunarodnog projekta između ZISCG i EPO (Europian Patent Office)-Patent Data Management System.Takođe učestvovao u dva pregovaračka poglavlja: Poglavlje 10 – Informatičko društvo i mediji i Poglavlje 7 – Pravo intelektualne svojine

Tokom školovanja bavio se atletikom. U aktivnom periodu od 12 godina postigao je značajne atletske rezultate otpočevši 1979 godine kao mlađe juniorski prvak Jugoslavije na 1500 m steeplechase (trka sa preprekama) do važećeg rekordera Crne Gore na 3000 metara steeplechase  iz 1984 godine.

Volontirao u periodu od 1999 do 2001 godine u Crvenom krstu Sutomore, vodio je internet radionicu, donacija Švedske, sa djecom izbjeglicama iz ratom pogođenih područja Jugoslavije.

Govori i piše dva jezika: Engleski i Italijanski.