Važni kontakti

Naziv
Kontakt
MUP Crne Gore-Polcijska stanica Bar
122
+382 30 312 126
Vatrogasna
123
Služba sigurnosti na moru
129
Zavod za hitnu medicinsku pomoć Bar
124
Pomoć na putu
19730
Opšta bolnica Bar
+382 30 34 23 33
jzu-ob-bar@t-com.me
www.bolnicabar.me
Dom zdravlja Bar
+382 30 314 614
+382 30 314 608
www.domzdravljabar.com
Ambulanta Sutomore
+382 30 373 482
Ambulanta Virpazar
+382 20 711 128
Ambulanta Ostros
+382 30 753 032
Ambulanta Pečurice
+382 30 361 231
Ambulanta Stari Bar
+382 30 341 360
Željeznička stanica Bar
+382 30 301-615
www.zcg-prevoz.me
Autobuska stanica Bar
+382 30 346-141
Uprava pomorske sigurnosti Bar
+382 30 313 240
info@pomorstvo.me
Lučka kapetanija
+382 30 312-733
kapetanija.bar@hmo.mki.gov.me
Pošta Bar
+382 30 301 305
Poreska uprava Bar
+382 30 312-684
Uprava za katastar i državnu imovinu-Bar
+382 30 312- 447
CEDIS
+382 30 316-534