Građanski biro

je organizaciona jedinica Odjeljenja za opštu upravu, gdje se mogu dobiti sve neophodne informacije za ostvarivanja prava stranaka pred organima lokalne uprave Opštine Bar.

Građanski biro vrši prijem zahtjeva stranaka za postupanje pred ovim organima, a obrasci se mogu dobiti na šalterima za prijem zahtjeva.
U okviru biroa se vrši ovjera dokumenata(ovjera potpisa, rukopisa i prepisa), izdavanje radnih knjižica, potvrda o životu, potvrda o izdržavanju i ovjera kućne zajednice.

Rad sa strankama je organizovan u vremenu od 08:30-14:00 časova.

TELEFON: 030/ 301-498

Matičari

Matičari vrše izdavanje izvoda iz MRV kao i druga uvjerenja o kojima vode službenu evidenciju.

Obrasci izvoda i uvjerenja se mogu dobiti neposredno na šalterima matične službe.

TELEFON: 030/ 301-497