Spomenici prirode

Spomenici prirode na teritoriji Opštine Bar su: rezervati prirode Grmožur i Omerova Gorica, pećine Globočica, Babatuša i Spila, Stara maslina na Mirovici, Park Dvorca kralja Nikole, nacionalni park Skadarsko jezero, Ratac sa Žukotrlicom kao predjeli posebnih prirodnih odlika i šest barskih plaža: Murići i Pješačac na Skadarskom jezeru te Čanj, Sutomore, Gradska plaža i Veliki pijesak na moru.

Stara maslina na Mirovici

Stara maslina na Mirovici spomenik je prirode po kome je Bar prepoznatljiv. Vjeruje se da je stara više od 2200 godina, a njena vrijednost je neprocjenjiva jer dokazuje postojanje drevnih civilizacija na ovom tlu. Najstarije drvo u zemlji, i u ovom dijelu Evrope, nezamjenljivi je dio identiteta Bara. Tome doprinosi i predanje da je kraj u kome se nalazi – Mirovica, dobio ime po tome što su se pod njenom krošnjom mirili zavađeni. Stara maslina je od sorte žutice, rađa redovno, i daje ulje jako visokog kvaliteta.

Nacionalni park Skadarsko jezero

Nacionalni park Skadarsko Jezero, površine 40.000 ha, zaštićen je kao Ramsarsko područje od 25. decembra 1995. godine, kada je upisano na Listu wetland područja od međunarodnog značaja, posebno kao stanište vodenih ptica. Razlog za upis NP Skadarsko jezero na Ramsar listu je bogatstvo i diverzitet ornitofaune, a od 1989. godine ovo područje prepoznato je i kao Područje od značaja za ptice (Important Bird Area – IBA). O izuzetnom bogatstvu ornitofaune,ihtiofaune i bujnoj vegetaciji močvarnog tipa govore podaci o više od 25 rijetkih i endemičnih, zakonom zaštićenih biljnih vrsta, 280 vrsta ptica, od kojih su mnoge prorijeđene i ugrožene, 48 vrsta riba, od kojih 15 endemičnih, koje nastanjuju ovo područje.