Sekretar

Srđan Lekić

VD Sekretara Sekretarijata za kulturu

Rođen 26.12.1982. godine u Baru

Obrazovanje
 • Osnovna škola „Blažo J. Orlandić“ u Baru
 • Gimnazija „Niko Rolović” u Baru – društveno -jezički smjer
 • Ekonomski fakultet-Univerzitet Crne Gore Podgorica, diplomirani ekonomista
Radno iskustvo
 • od juna 2007. zapošljen u organima lokalne uprave Opštine Bar. 
 •  2007.-2012. – Sekretarijat za ekonomiju i finansije Opstine Bar 
 • 2012.-2016. – pomocnik direktora u Agenciji za investicije i imovinu i Agenciji za investicije Opstine Bar 
 • 09.2016.-01.2023. – samostalni savjetnik I za ekonomske poslove u Sekretarijatu za imovinu,zastupanje i investicije
Ostalo
 • engleski jezik – Viši srednji nivo, Institut za
  strane jezike Podgorica 
 • italijanski jezik – Osnovni nivo A1, Zajednica
  Italijana Crne Gore
 • odbornik u SO Bar decembar.2012.- maj.2014.godine