Nadležnosti

Služba glavnog gradskog arhitekte vrši poslove koji se odnose na:

 • davanje saglasnosti na idejno rješenje zgrade, trga i ostalih javnih prostora u naseljima;
 • provjeru usaglašenosti idejnog rješenja sa urbanističkim projektom;
 • propisivanje smjernica za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnog objekta;
 • davanje saglasnosti u pogledu spoljnog izgleda privremenog objekta;
 • izradu projektnog zadatka za urbanistički projekat;
 • objavljivanje zahtjeva investitora za davanje saglasnosti i izdatih saglasnosti na internet stranici;
 • dostavljanje zahtjeva investitora za davanje saglasnosti i izdatih saglasnosti Glavnom državnom arhitekti
 • pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
 • učestvuje u pripremi izvještaja o stanju u oblasti planiranja i uređenja prostora i predlaganje mjera u toj oblasti;
 • upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
 • vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika Opštine.