Kontakt informacije

  • Bulevar Revolucije 1,
  • 85000 Bar, Crna Gora
  • Tel: +382 30 301 400
  • Fax: +382 30 301 424
  • opstinabar@bar.me

Pitajte opštinu

[bestwebsoft_contact_form]

Služba predsjednika opštine

Bulevar Revolucije 1,
85000 Bar, Crna Gora
Tel. +382 30 301 405
Fax. +382 30 301 405
Email. opstinabar@bar.me

Glavni gradski arhitekta

Bulevar Revolucije 1,
85000 Bar, Crna Gora
Tel: +382 30 301 495
Fax: +382 30 301 495
Email: igor.milosevic@bar.me

Sekretarijat za finansije

Bulevar Revolucije 1,
85000 Bar, Crna Gora
Tel: +382 30 301 448
Fax: +382 30 301 488
Email: finansije@bar.me

Sekretarijat za uređenje prostora

Bulevar Revolucije 1,
85000 Bar, Crna Gora
Tel: +382 30 301 475
Fax: +382 30 301 475
Email: prostor@bar.me

Služba glavnog administratora

Bulevar Revolucije 1,
85000 Bar, Crna Gora
Tel. +382 30 301 414
Fax. +382 30 301 413
Email. glavni.administrator@bar.me

Služba unutrašnje revizije

Bulevar Revolucije 1,
85000 Bar, Crna Gora
Tel: +382 30 301 442
Fax: +382 30 301 442
Email: revizija@bar.me

Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije

Bulevar Revolucije 1,
85000 Bar, Crna Gora
Tel: +382 30 301 466
Fax: +382 30 301 467
Email: agencija@bar.me

Sekretarijat za privredu

Bulevar Revolucije 1,
85000 Bar, Crna Gora
Tel: +382 30 301 430
Email: privreda@bar.me

Služba za skupštinske poslove

Bulevar Revolucije 1,
85000 Bar, Crna Gora
Tel. +382 30 301 429
Fax. +382 30 301 427
Email. skupstina.opstine@bar.me

Sekretarijat za razvoj

Bulevar Revolucije 1,
85000 Bar, Crna Gora
Tel: +382 68 089 127
Email: igor.gojnic@bar.me

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

Bulevar Revolucije 1,
85000 Bar, Crna Gora
Tel: +382 30 301 491
Fax: +382 30 301 491
Email: lokalna.samouprava@bar.me

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine

Bulevar Revolucije 1,
85000 Bar, Crna Gora
Tel: +382 30 311 561
Fax: +382 30 311 561
Email: sekretarijat.ksp@bar.me

Komunalna policija

Bulevar Revolucije 1,
85000 Bar, Crna Gora
Tel. +382 30 301 434
Fax. +382 30 301 435
Email. komunalna.policija@bar.me

Služba zaštite – Vatrogasna

85000 Bar, Crna Gora
Tel. +382 30 313 171
Fax. +382 30 313 171

Sekretarijat za kulturu, sport i mlade

Bulevar Revolucije 1,
85000 Bar, Crna Gora
Tel: +382 30 301 487
Fax: +382 30 301 487
Email: kultura.sport.mladi@bar.me