Sport

Sport u Baru, kao gradu sportskih talenata, zauzima važno mjesto i ima neprocjenjivu ulogu u životima naših sugrađana. To se, prije svega, ogleda u postojanju brojnih sportskih klubova i organizacija koje su aktivne na teritoriji barske opštine, njih čak pedesetak, a koje okupljaju kako profesionalne sportiste tako i rekreativce.

Jedan od najznačajnijih faktora u sistemu razvoja sporta na teritoriji Opštine Bar je izgrađena sportska infrastruktura koju karakteriše skup prostora namijenjenih igri, obrazovanju, pripremama i takmičenjima sportista amatera i profesionalaca, sa ili bez gledališta.

Među njima se posebno ističu sportska dvorana „Topolica“, kapaciteta dvorane 2625 sjedećih mjesta koja, između ostalog, sadrži igralište za košarku, rukomet, odbojku i ostale dvoranske sportove kao i sportski kompleks na Madžarici koji obuhvata fudbalski i atletski stadion sa tribinama kapaciteta 2.000 gledalaca u čijem krugu  se nalazi bacalište za koplje, kuglu, disk i kladivo; skakalište za skok u vis, skok s motkom, skok u dalj te svi neophodni rekviziti i oprema za održavanje evropskih takmičenja, kao i pomoćne fudbalske terene i terene za tenis. 

Pogodna klima i izgrađena infrastruktura činioci su koji doprinose i razvoju sportskog turizma na području barske opštine pa je tako sve veći broj domaćih, ali i inostranih ekipa koje biraju Bar za sportske pripreme.

Opština Bar, samostalno ili u saradnji sa sportskim organizacijama, organizuje i značajan broj sportskih manifestacija koje imaju za cilj da se što više ljudi uključi u sport i da manifestacije postanu značajan podsticaj za uključivanje građana svih uzrastnih dobi u sve oblike sportskog organizovanja.

Brojni klubovi sa teritorije Opštine Bar učestvuju u takmičenjima prvih domaćih i regionalnih sportskih liga.

Košarkaški klub „Mornar“ Barsko zlato član je regionalne ABA lige. U prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi je FK „Mornar“, a prvoligaši iz našeg grada su još i odbojkaške ekipe: ŽOK „Luka Bar“, ŽOK „Galeb“, MOK „Galeb“ i MOK „Mornar“, kao i muški i ženski rukometni klubovi „Mornar 7“.

Opština Bar, kroz realizaciju planskih aktivnosti na polju sporta, teži ostvarenju osnovne vizije razvoja koja podrazumijeva težnju da sport u Baru postane dostupan svim građanima, da se kroz obezbjeđivanje adekvatnih uslova podstakne razvoj talentovanih sportista, da se što više organizuju značajne i masovne sportske manifestacije i da se izgradnjom novih i rekonstrukcijom postojećih sportskih objekata unaprijede uslovi za bavljenje sportom.