Biografija – Damir Rašketić

Rođen je u Baru 21.03.1978. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Baru. Diplomirao je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u  Podgorici, Univerzitet Crne Gore, smjer „Preduzetništvo i preduzetničke finansije“. Magistrand je ekonomskih nauka na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, smjer  „Ekonomija javnog sektora“.

 

Tokom i neposredno nakon studija bio je istaknuti građanski aktivista u nevladinom (civilnom) sektoru. U tom periodu, od 1997. do 2000. godine, bio je predsjednik Kluba preduzetnika na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, a od 2000. do 2006. godine program koordinator i finansijski direktor u Centru za demokratsku tranziciju.

 

Od 2004. do 2007. godine bio je profesor ekonomske grupe predmeta u JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola u Baru.

 

Od 2007. do 2009. godine obavljao je svoj radni angažman na mjestu finansijskog direktora u JP „Vodovod“ Bar.

 

Od jula 2009. do decembra 2017. godine, u dva mandata, obavljao funkciju sekretara Ministarstva finansija Crne Gore. Tokom ovog radnog angažmana u Ministarstvu finansija bio je predsjednik i član nekoliko stalnih i privremenih komisija i drugih radnih tijela Vlade Crne Gore. Bio je član Upravnog odbora Fonda za razvoj Crne Gore, kao i član Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD.

 

Na Fakultetu za poslovnu ekonomiju u Baru bio je angažovan kao saradnik u nastavi na predmetima “Poslovne finansije” i “Javne finansije”.

 

U dva navrata (2010. i 2014.godine) biran je za odbornika u Skupštini opštine Bar, gdje je bio i član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.

 

Od decembra 2017. do septembra 2022. godine bio je radno angažovan  u Ministarstvu finansija Crne Gore na poziciji savjetnika u Kabinetu ministra, a zatim do februara 2023 na poziciji inspektora I za državnu imovinu u Direkciji za inspekcijski nadzor nad državnom imovinom u Direktoratu za imovinsko pravne poslove.

 

Učestvovao je na više stručnih konferencija i studijskih programa na temu makroekonomske politike i ekonomskog razvoja, fiskalne stabilnosti, međunarodnih finansija, strukturnih reformi, intelektualne svojine i državne pomoći. Govori engleski jezik.

 

Ima sina Davora.