Dušan Raičević, predsjednik Opštine Bar

Biografija

Rođen 14.02.1984. godine u Baru.

Osnovnu školu i Gimnaziju „Niko Rolović“ završio je u Baru. Fakultetsko obrazovanje stekao je 2007. godine na RIT Croatia, u Dubrovniku, područnoj jedinici Rochester Institute of Technology, Rochester, New York, SAD – usmjerenje Small Business Development i dobio zvanje magistra ekonomije.

Bio je potpredsjednik Opštine Bar od 2014. do avgusta 2018. godine i vršilac dužnosti sekretara Sekretarijata za ekonomiju i finansije. Avgusta 2018. izabran je za predsjednika Opštine Bar. U januaru 2023. godine je reizabran na tu funkciju. Ranije se, od 2008. do 2014, bavio privatnim biznisom.

Od jula 2023.godine poslanik je u  Skupštini Crne Gore.

Predsjednik je Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore.

Od aprila 2021.godine do aprila 2024.godine, u dva mandata bio je potpredsjednik Mreže asocijacija lokalnih vlasti Jugoistične Evrope (NALAS).

U aprilu 2024.godine, na XIX Generalnoj skupštini izabran je za predsjednika Mreže asocijacija lokalnih vlasti Jugoistične Evrope (NALAS).

Predsjednik je Skupštine DOO za upravljanje sanitarnom deponijom „Možura“.

Tečno govori engleski jezik. Oženjen je i otac jednog djeteta.