Biografija – Dušan Raičević

Predsjednik Opštine Bar

Rođen 14.02.1984. godine u Baru.

Osnovnu školu i Gimnaziju „Niko Rolović“ završio je u Baru. Fakultetsko obrazovanje stekao je 2007. godine na ACMT-u, Dubrovnik, područnoj jedinici Rochester Institute of Technology, Rochester, New York, SAD – usmjerenje Small Business Development i dobio zvanje diplomirani ekonomista menadžmenta.

Bio je potpredsjednik Opštine Bar od 2014. do avgusta 2018. godine i vršilac dužnosti sekretara Sekretarijata za ekonomiju i finansije. Avgusta 2018. izabran je za predsjednika Opštine Bar. U januaru 2023. godine je reizabran na tu funkciju. Ranije se, od 2008. do 2014, bavio privatnim biznisom.

Predsjednik je Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore.

Na 16. Generalnoj skupštini Mreže asocijacija lokalnih vlasti Jugoistične Evrope (NALAS) aprila 2021. izabran je za potpredsjednika Mreže. Trenutno obavlja drugi mandat na toj funkciji nakon reizbora na 17.Generalnoj skupštini NALAS-a.

 

Od avgusta 2020. godine predsjednik je Skupštine košarkaškog kluba “Mornar”.