Rukovodilac

arh. Igor D. Milošević spec.sci
Glavni gradski arhitekta
Rođen 07.10.1966. godine u Prištini, republika Srbija, SFRJ, a u Baru je nastanjen od 1967. godine.

Osnovnu školu, završio u Baru;

Srednju školu “Niko Rolović” u Baru, pohađao i završio 1985. godine, matematički smjer i dobio zvanje “Pomoćni istraživač u matematici”;

1985. godine upisuje saobraćajni fakultet u Beogradu, a sa studijama počinje nakon odsluženog vojnog roka;

U međuvremenu je zaposlen u firmi „Meteor”, gdje radni odnos traje od 01.02.1994. do 31.03.1998. godine;

1996. godine diplomirao na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, odsjek za “Rečno pomorski saobraćaj”;


Nakon pripravničkog stažiranja u Luci Bar,sa lukom zasniva radni odnos  25.10.1999. godine, gdje radi do 01.12.2004. godine;

2004. godine raskida radni odnos u luci, da bi upisao arhitektonski fakultet u Podgorici, na kojem je diplomirao 2008. godine i dobija zvanje specijalista arhitekture (spec.sci.arh.);


U “Basketing” d.o.o. radi, od 01.01.2006. do 31.03.2010. godine, gdje nakon diplomiranja na arhitektonskom fakultetu stažira godinu dana.

Formira sopstveni projektni arhitektonski biro ”DM” d.o.o. – Bar, 28.04.2010. godine gdje radi do 23.08.2012. godine, kada dolazi do promjene imena privrednog društva u “IMHOTEP DM” d.o.o. gdje radi sve do 12.09.2018. godine, da bi 13.09.2018. godine zasnovao radni odnos, na određeno vrijeme u Opštini Bar, na random mjestu Glavni gradski arhitekta, gdje radi i danas.

Pored prethodno navedenog, dalje su navedeni poslovi na kojima je radio u sopstvenom arhiotektonskom birou, a pored toga jedna aktivnost koju treba navesti, ne zbog biografije, već zbog samog događaja, je učestvovanje na osnivačkoj skupštini za nagradu Božidar Milić, u oblasti arhitekture.