Biografija

Stanislava Tanja Bardić

Rođena 3. juna 1977. godine. u Baru, gdje je završila osnovnu i srednju školu.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, odsjek Predškolsko vaspitanje i obrazovanje, 2002. godine.

Zvanje specijaliste predškolskog vaspitanja VII 1 Nacionalni okvir kvalifikacija takođe je stekla na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

Prvi radni angažman kao vaspitačica započela je u PPU “Svetionik” u Baru, a nakon godinu dana opredjeljuje se za samostalni rad u PPU “Sunce”.

Od 2006. do 2008.godine je radno angažovana u  JPU “Vukosava Ivanović Mašanović”, a nakon toga OŠ “Srbija” i OŠ “Blažo Jokov Orlandić”.

Septembra 2019. godine imenovana je za direktoricu JPU “Vukosava Ivanović Mašanović” i na toj funkciji je bila do jula 2021. godine.

Za menadžerku Opštine Bar postavljena je u oktobru 2023. godine.