Sekretar

Ivana Backović

Sekretar Sekretarijata za finansije

Rođena 27.08.1983. godine u Baru

Obrazovanje
  • Osnovna škola „Meksiko“ u Baru
  • Gimnazija „Niko Rolović” u Baru – prirodno – matematički smjer
  • Ekonomski fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore
  • Postdiplomske magistarske studije, Ekonomski fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore
Radno iskustvo
  • Od 2009. do 2016. godine – Služba predsjednika Opštine Bar, obavljen pripravnički staž nakon kojeg je zasnovan stalni radni odnos
  • Od 2016. do 2019. godine – Sekretarijat za ekonomiju i finansije Opštine Bar – pomoćnik sekretara za budžet
  • Od 2019. godine obavlja poslove vd sekretara Sekretarijata za finansije
Ostalo
  • Govori engleski jezik, udata, dvoje djece