Obrazovanje

Predškolske ustanove

Naziv
Lokacija
Kontakt
JPU „„Vukosava Ivanović Mašanović“
Bjeliši bb
telefon: +382 30 302 100;
e-mail: jpuvim@t-com.me
„Pužić veseljko“
Bjeliši
„Delfin“
Ulica maršala Tita bb
„Bubamara“
ul. Rista Lekića, zgrada C11
„Mala luka“
pored „Volija“
„Mali princ“
Žukotrlica
„Mala sirena“
Sutomore
„Sanjalica“
Polje
„Sunce“
Virpazar
„Poletarac“
Mrkojevići
„Mala maslina“
Stari Bar
„Cvijeće života“
Ostros
„Izvorčić“
Dobra Voda
„Mala bajka”
Bulevar Dinastije Petrovića 12
+382 30 201-501
+382 68 008-815
„Svetionik“
ul. Jovana Tomaševića 8/22
+382 67 628 668
svetionikbar@t-com.me

Osnovne škole

Naziv
Lokacija
Kontakt
„Blažo Jokov Orlandić“
Mila Boškovića bb
+382 30 312-347
skola@os-bjorlandic.edu.me
„Jugoslavija“
ul. Rista Lekića 14
+382 30 312-282
skola@os-jugoslavija.me
„Meksiko“
Popovići bb
+382 30 304-136
skola@os-meksiko.edu.me
„Srbija“
Podgrad bb, Stari Bar
+382 30 341-580
os.srbija@t-com.me
„Anto Đedović“
ul. Jovana Jovanovića Zmaja 4, Šušanj
+382 30 350-188
skola@os-adjedovic.edu.me
„Kekec“
ul. 20.jula br. 24 Sutomore
+382 30 373 351
kekec1@t-com.me
„Jovan Tomašević“
Virpazar
+382 20 711 116
os.j.tomasevic@gmail.com
„Mrkojevići“
Pečurice bb
+382 30 361 600
skola@os-mrkojevici.edu.me
„Đerđ Kastrioti Skenderbeg“
Ostros
+382 30 752-002
„Bratstvo i jedinstvo“
Đuravci, Virpazar
+382 30 753 027
skola@os-bratstvojedinstvo-br.edu.me
Muzička škola „Petar Petrović Njegoš“
ul.Mila Boškovića 1b
+ 382 (30) 313 612
muzickaskolabar@t-com.me

Srednje škole

Naziv
Lokacija
Kontakt
Gimnazija „Niko Rolović“ Bar
Mila Boškovića 1
+382 30 312 – 224
gimnazijabar@t-com.me
Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Bar
ul. Mila Boškovića 1
+382 30 312-977
skola@eus-br.edu.me
Srednja stručna škola Bar
ul. Rista Lekića br.16
+382 (30) 302-785
skola@polj-br.edu.me

Fakulteti

Naziv
Lokacija
Kontakt
Fakultet za poslovni menadžment Bar
ul. Maršala Tita 7
+382 30 312 – 233
fpm@t-com.me
www.fpm.me
Fakultet za pomorstvo i turizam Bar
Šetalište Kralja Nikole Potkovica D1, Marina Bar
+382 30 550 0540
fptbar@gmail.com
pomorskifakultetbar@gmail.com
http://www.pfbar.me
Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Univerziteta Mediteran
Rista Lekića 16, Bar
+382 (0) 68/011-311
fpebar@gmail.com
https://fpebar.me/
Biotehnički fakultet, odjeljenje Bar
Centar za suptropske kulture Bar
btf@ucg.ac.me