Zaposleni u javnim ustanovama i preduzećima

Podatke o broju zaposlenih u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Opština Bar možete naći na zvaničnim web prezentacijama ovih ustanova.

Vodovod i Kanalizacija – vodovod-bar.me
Komunalne djelatnosti Bar – komunalnobar.me
Možura – mozura.me
Kulturni Centar Bar – kulturnicentarbar.me
Lovstvo Bar – lovstvobar.com
Radio Bar – barinfo.me
Turistička organizacija Bar – bar.travel
Sportsko-rekreativni Centar Topolica – srcegrada.me