Sekretar

Marina Trceta

Sekretar Sekretarijata za privredu

Rođena 10.02.1988. godine u Bar

Osnovna škola „Blažo J.Orlandić“

Gimnazija „Niko Rolović“-jezički smjer

Specijalista Menadžmenta u turizmu (Spec sci) na Univerzitetu Meditaran, MTS

Od 2007. godine zaposlena u Opštini Bar- Sektretarijatu za finansije

Odbornica u SO Bar od 2018-2022. Godine

Od 2023. godine VD Sekretar sekretarijata za privredu

Polaznik seminara Friedrich Ebert Stiftung, International Youth Summer Camp-Social Democratic perspectives,Planiranje i razvoj karijere

Govori engleski i francuski jezik