Sekretar

mr Sanja Mitrović

Sekretar Sekretarijata za privredu

Rođena 30.12.1983. godine u Baru

Obrazovanje
  • Osnovna škola “Blažo J. Orlandić” u Baru
  • Gimnazija “Niko Rolović” – jezički smjer u Baru
  • Diplomirala na Univerzitetu Crne Gore – Ekonomski fakultet, Podgorica
  • Odbranila magistarski rad na Univerzitetu Crne Gore – Ekonomski fakultet, Podgorica
Radno iskustvo
  • Od 2007.- 2018. godine radila u Turističkoj organizaciji opštine Bar, najprije kao pripravnik a zatim na poslovima marketinga i finansija;
  • Od maja 2018 do jula 2018 obavljala poslove vd direktora Turističke organizacije opštine Bar
  • Od septembra 2018.- januara 2019. godine zaposlena u Opštini Bar na poslovima vd Sekretara sekretarijata za ekonomiju I finansije
  • Od januara 2019. godine obavlja poslove vd Sekretara za privredu;
Ostalo
  • Govori engleski jezik, udata.