Program javne rasprave i Nacrt Plana upravljanja spomenikom prirode stablo Stare masline (Olea Europea L.) na Mirovici period 2024-2028. godine