Zahtjevi i obrasci

Sekretarijat za finansije

path: downloads

Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije
Sekretarijat za kulturu, sport i mlade
Sekretarijat za komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine
Sekretarijat za lokalnu samoupravu
Sekretarijat za privredu
Sekretarijat za uređenje prostora
Služba za unutrašnju reviziju
Komunalna policija
Služba Glavnog gradskog arhitekte