Zahtjevi i obrasci

SLUŽBA PREDSJEDNIKA

path: downloads

Sekretarijat za finansije
Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije
Sekretarijat za sport i mlade
Sekretarijat za komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine

path: downloads

Sekretarijat za lokalnu samoupravu
Sekretarijat za privredu
Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj
Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje
Služba za unutrašnju reviziju
Komunalna policija
Služba Glavnog gradskog arhitekte