Odbori u SO Bar

Odbor za izbor i imenovanja
 1. Branka Nikezić, predsjednik
 2. Milena Đonović, član
 3. dr Vesna Đokvučić, član
 4. Zilha Kojić, član
 5. Munib Ličina, član
Odbor za statut i propise
 1. Nikica Purlija, predsjednik
 2. Aleksandra Glavanović, član
 3. Stefan Šušter, član
 4. Ammar Borančić, član
Odbor za privredu i finansije
 1. mr Aleksandar Markolović, predsjednik
 2. Nevenka Plantak, član
 3. Marina Trceta, član
 4. Ljubomir Vukoslavčević, član
 5. Omer Vukić, član
Odbor za planiranje, uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost
 1. Andrea Pajković, predsjednik
 2. Seno Novalić, član
 3. Srđan Perkolić, član
 4. Ljubomir Vukoslavčević, član
Odbor za društvene djelatnosti
 1. Jovan Popović, predsjednik
 2. Božidar Janković, član
 3. Marina Trceta, član
 4. Zilha Kojić, član
 5. Dragan Vojvodić, član
Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
 1. Branka Nikezić, predsjednik
 2. dr Vesna Đokvučić, član
 3. Stefan Šušter, član
 4. Amir Arabelović, član

Napomena: Postupak popune upražnjenih mjesta, odnosno imenovanje predsjednika i članova odbora je u skupštinskoj proceduri