Odbori u SO Bar

Odbor za izbor i imenovanja
 1. Asim Andrić –predsjednik
 2. dr Marija Markoč
 3. Andrea Marstjepović
 4. Vladimir Božović
 5. Drago Drobnjak
Odbor za statut i propise
 1. Emir Peričić –predsjednik
 2. Nikica Purlija
 3. Ammar Borančić
 4. Drago Drobnjak
 5. _____________
Odbor za privredu i finansije
 1. Omer Vukić- predsjednik
 2. dr Marija Markoč
 3. mr Aleksandar Barlović
 4. Jelena Dabović
 5. ________________
Odbor za planiranje, uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost
 1. mr Aleksandar Barlović-predsjednik
 2. Vesna Drašković
 3. Emir Peričić
 4. Drago Drobnjak
 5. _________________
Odbor za društvene djelatnosti
 1. Andrea Demirović-predsjednik
 2. mr Naser Kraja
 3. Almir Cecunjanin
 4. Bećir Berjašević
 5. ______________
Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
 1. Tatjana Bokan –predsjednica
 2. Vesna Drašković
 3. Andrea Demirović
 4. Bećir Berjašević
 5. _____________”

Napomena: Postupak popune upražnjenih mjesta, odnosno imenovanje predsjednika i članova odbora je u skupštinskoj proceduri