Biografija

Anita Subašić Marvučić

vd glavnog administratora

Rođena 09.06.1991.godine.

Obrazovanje
  • Osnovnu školu “Blažo Jokov Orlandić” i Gimnaziju “Niko Rolović” završila u Baru.

  • Zvanje diplomiranog pravnika stekla na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

  • Položila pravosudni ispit.

Radno iskustvo
  • Radno iskustvo od januara 2017. godine do marta 2018. godine stekla u advokatskoj kancelariji u Baru, od jula 2018. godine do jula 2021. godine kao pripravnik u sudu, matični sud Viši sud za prekršaje i od februara 2022.godine do marta 2023.godine u Opštini Bar Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije – u okviru Zastupnika imovinsko – pravnih interesa opštine.

    Od marta  2023. godine vd glavnog administratora