Sekretar

Andro Drecun

VD Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj

Rođen 17.03.1966 god., u Baru, Crna Gora.

Obrazovanje

1992

Diplomirani inžinjer agronomije (240 EPSB)

Agronomija

Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet

2005

Sertifikat o uspješno završenoj Diplomatskoj akademiji Gavro Vuković

Diplomatija

Diplomatska akademija Gavro Vuković, Podgorica, Crna Gora

2006

Strukovni ekonomista iz oblasti marketinga i trgovine (bachelor degree 180 EPSB)

Ekonomija

Univerzitet u Beogradu – Beogradska poslovna škola – visoka škola strukovnih studija

Bachelor degree, 180 ESPB bodova

2016

Magistarske studije (još magistarski rad)

Ekonomija/javni sektor

Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, Crna Gora

Radno iskustvo

08.2017 – 10.2021

Savjetnik izvršnog direktora / Savjetnik direktora OTP

Međunarodna i unutrašnja/interna saradnja i odnosi

Luka Bar AD, Bar, Crna Gora

Privreda

12.2015 – 08.2017

Savjetnik predsjednika opštine

Međunarodna saradnja, projekti i fondovi EU

Opština Bar, Crna Gora

Lokalna uprava


07.2011 – 09.2015

Pomoćnik ministra

Međunarodna saradnja i klimatske promjene

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Podgorica, Crna Gora

Državna uprava


01.2007 – 07.2011

Rukovodilac službe predsjednika opštine i šef kabineta

Rukovođenje aktivnostima kabineta u i van Opštine Bar

Ostalo

Član Nadzornog odbora Košarkaškog saveza Crne Gore

Član Komiteta za adapataciju na klimatske promjene UNFCCC ispred zemalja Jugoistočne Evrope Predsjednik Odbora direktora Možura d.o.o.Bar

Predsjednik UO FPEP Bar