Raičević povodom Međunarodnog dana bijelog štapa primio predsjednika Organizacije slijepih: Opština Bar ne stvara barijere već ih ruši

Povodom Međunarodnog dana bijelog štapa 15.oktobra,  predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević organizovao je godišnji susret sa predsjednikom Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj Veselinom Joketićem. Oni su razgovarali o aktivnostima koje lokalna uprava u kontinuitetu sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta života ove populacije ali i o budućim projektima od važnosti za sve osobe sa invaliditetom.

Predsjednik Raičević kazao je da je prioritetan zadatak ove uprave bio da obezbijedi redovno finanansiranje aktivnosti Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj, što se već treću godinu za redom uspješno i sprovodi te da je uvjeren da će to tako biti i ubuduće.  „Prepoznali smo u vama partnera koji doprinosi poboljšanju života čitave zajednice i sa kojim uspješno realizujemo sve dogovore, što je naš permanentni zadatak“, kazao je on. Raičević je poručio da je Opština Bar prepoznata kao neko ko ne stvara barijere već ih ruši.

Ocijenjeno je da je Opština sprovela sve mjere koje su dogovorene na prošlogodišnjem sastanku koje se tiču postavljanja oznaka na Brajevom pismu u zgradi lokalne uprave kao i postavljanja rampi za osobe sa invaliditetom i zvučne signalizacije na semaforima na raskrsnicama u gradu. Opština će nastaviti sa takvom dobrom praksom i u narednom periodu.

Predsjednik Organizacije slijepih Joketić iskazao je zadovoljstvo sprovedenim mjerama te činjenicom da Opština stalno konsultuje ovu organizaciju oko svih projekata od značaja za osobe sa invaliditetom što značajno doprinosi kvalitetu projekata i radova koje lokalna uprava sprovodi u gradu.

Konstatovano je da je zajednički prioritet postavljanje taktilnih staza vodilja za slabovide i slijepe sugrađane i to, prije svega, na ključnim lokacijama kod važnih institucija, vitalnih objekata za svakodnevno funkcionisanje te na prostorima koje ove osobe najčešće koriste. Predsjednik Raičević kazao je da su preporuke Organizacije slijepih dragocjene u ovoj oblasti te da je Opština već pokrenula postupak rješavanja ovog izazova koji će pružiti novi kvalitet života osobama sa invaliditetom.

Usaglašeno je da će Opština Bar u narednom periodu kreirati i poseban Lokalni akcioni plan za osobe a invaliditetom kako bi dodatno i segmentirano pratila potrebe ove populacije i još aktivnije doprinosila njihovom rješavanju.
OBAVJEŠTENJE
Opština Bar: Rebalans budžeta po prvi put zbog povećanja prihoda, 50% više od naplate poreza na nepokretnosti

Opština Bar predložila je rebalans Budžeta Opštine za 2021. godinu. Rebalans budžeta, po prvi put u posljednoj deceniji radi se usljed značajnog povećanja sopstvenih prihoda. Ovo je veliki uspjeh za lokalnu upravu, posebno imajući u vidu da je i ovo godina velikih izazova usljed pandemije korona virusa i opšte ekonomske krize. Uprkos svemu tome Opština Bar je u ovoj godini uspjela da dovrši nekoliko ključnih kapitalnih projekata i započne nove investicije milionskih vrijednosti iz sopstvenog budžeta.

Odlučili smo se za rebalans, prije svega, zbog značajno većih prihoda od čak 50% preko planiranog iznosa od naplate poreza na nepokretnosti. Umjesto planiranih 6 milona u ovom periodu očekuje se naplata od čak 9 miliona eura po ovom osnovu, što govori o velikoj posvećenosti i efikasnosti lokalne uprave te odgovornoj fiskalnoj politici.

Osim toga, usaglašavanje budžeta neophodno je i zbog subvencija privredi u Baru kroz pakete mjera podrške za šta je Opština opredijelila preko milion eura.

Dodatno opterećenje za Opštinu Bar jeste i Odluka Vlade Crne Gore o moratorijumu kojim se zabranjuje gradnja u Baru na područijima gdje postoji veliko interesovanje investitora. Usljed ovakve zabrane od strane Vlade Crne Gore, investitori su morali obustaviti investicione aktivnosti, čime je Opština Bar ostala uskraćena za značajna sredstva po osnovu naknade za komunalno opremanje zemljišta i prihoda od prodaje zemljišta, što je bila najznačajnija stavka u kapitalnom budžetu Opštine.

Opština Bar će rebalansom sva ova sredstva, koja su prihodovana preko planiranih iznosa, usmjeriti u Kapitalni budžet i ona će biti investirana u razvojne i infrastrukturne projekte. Osim toga, Opština planira da čak 50.000 eura izdvoji za subvencije za kupovinu mjesečnih karata za nesmetan prolazak kroz tunel Sozina mještanima Mjesne zajednice Crmnica.

Cijeneći nemjerljiv doprinos koji i druge društvene organizacije u kontinuitetu daju eliminisanju socijalnih nejednakosti u društvu, a posebno doprinos tokom trajanja Covid-19 krize, odlučili smo da finansije prema narodnoj kuhinju, odnosno NVU „Žene Bara“ koje predvode projekat narodne kuhinje povećamo za 60%, dok ćemo finansije za Crveni krst i progam brige o starijim licima povećati za 25%.

Uvjereni smo da ovakav rebalans Budžeta Opštine Bar može donijeti novi kvalitet lokalnoj zajednici i svim građanima Bara, koji će osjetiti konkretne benefite pametnog vođenja budžetske politike, naročito kroz dugoročno planiranje kapitalnih izdataka.

Ivana Backović,

Sekretarka Sekretarijata za finansije Opštine Bar
Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine-Bar za 2021.g
Saopštenje

U sklopu redovnih aktivnosti Crvenog Krsta Bar, u njihovim prostorijama, održana je Obuka pružanja prve pomoći za radne organizacije, kojoj se odazvala i predsjednica Skupštine opštine Bar mr Milena Božović.

Sekretarka Crvenog Krsta Bar, Zorica Crnčević je navela da je cilj Crvenog Krsta za ovu i narednu godinu da pruži obuku prve pomoći za što više zaposlenih iz javnog i privatnog sektora, te da će se obuka vršiti i za predškolske i obrazovne ustanove i za sve građane koji za nju budu zainteresovani.

Ističući značaj ovakvih aktivnosti, predsjednica Skupštine opštine Bar mr Milena Božović je izjavila: „Sa zadovoljstom sam učestvovala na cjelodnevnoj i veoma sadržajnoj obuci pružanja prve pomoći.

Obuka je izuzetno korisna, posebno za zaposlene, jer ih i Zakon o zaštiti i zdravlju na radu obavezuje da posjeduju osnovna znanja o pružanju prve pomoći, koja je čin spasavanja života, ali i odraz humanosti, altruizma i osjećaja za potrebe drugih ljudi, a nikada ne znamo kada nam ova stečena znanja mogu zatrebati“.
Obavještenje

 Na osnovu član 14.stav 1, i čl.28. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu(„Sl.list CG“, br. 75/18) Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove  i zaštitu životne sredine

OPŠTINE BAR  OBAVJEŠTAVA ZAINTERESOVANU JAVNOST

-Da je »Rašketić d.o.o.« iz Bara, opština Bar, donjeto  Rješenje br.UPI 14-322/21-380 od 11.10.2021god. kojim se utvrđuje da je za projekat –  Funkcionisanje postrojenja za proizvodnju betona, na urbanističkoj parceli UP10, u zahvatu dup-a „Industrijska zona Goran“ čiji dio čine kat. parcela br.1923 KO Zaljevo, nosioc projekte Rašketić d.o.o, opština Bar, potrebna izrada Elaborata.

 U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu obezbjetiti nedostojeći podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta životne sredine, predviditi negativan uticaj projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu.

 Shodno odredbama člana 17 ovog Zakona »Rašketić d.o.o.« iz Bara, dužan je podneti Sekretarijatu za  komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu u roku od dvije godine od dana prijema rješenja o potrebi izrade Elaborata..

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom Administratoru Opštine Bar u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se ulaže prekon ovog Sekretarijata.
Obavještenje
Uručena donacija vrijedne IT opreme OŠ „Anto Đedović“

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević prisustvovao je uručenju vrijedne donacije IT opreme OŠ „Anto Đedović“ od strane agencije TIKA zajedno sa ambasadorkom Turske u Podgorici Songul Ozan, koordinatorom TIKA za Crnu Goru Abdurahmanom Toprakom, direktoricom direktorata iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Nedom Ojdanić kao i direktoricom škole Stankom Vukčević. Predsjednik Raičević je poručio da je ova škola jedna od najsavremenijih i najmodernijih škola u Baru.

On je iskazao zadovoljstvo zbog još jedne donacije koju TIKA obezbjeđuje na teritoriji opštine Bar i kvalitetne saradnje koja traje u kontinuitetu u različitim oblastima a naročito kada je u pitanju prosvjeta. Podsjetio da je i da je prošle sedmice uručena vrijednu donacija IT opreme osnovnoj školi u Mrkojevićima. Isto tako Opština je, izmeđuostalog, donirala tablet uređaje prvacima iz RE populacije, korisnicima materijalnog obezbjeđenja porodice i hraniteljskih porodica. „Time potvrđujemo jasno opredjeljenje da je digitalizacija obrazovnog sistema prioritet svih nas koji dajemo doprinos poboljšanju uslova sistema obrazovanja.“, poručio je predsjednik Opštine Bar.
DOSTAVLJANJE JAVNIM OBAVJEŠTENJEM SVIH NEURUČENIH RJEŠENJA O UTVRĐENOM POREZU NA NEPOKRETNOSTI I TURISTIČKE TAKSE ZA 2021.GODINU

Obavještavaju se svi vlasnici nepokretnosti na teritoriji opštine Bar, da će Sekretarijat za finansije Opštine Bar, na osnovu člana 87 Zakona o upravnom postupku (“Službeni list Crne Gore, broj 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), a u vezi člana 13 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave («Službeni list Crne Gore-opštinski propisi», broj 40/18), izvršiti dostavljanje javnim obavještenjem, svih neuručenih rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnosti i turističke takse za 2021.godinu, dana 12.10.2021.godine.

Budući  da dostavljanje predmetnog akta nije bilo moguće izvršiti na jedan od načina propisanih članovima 84 i 85 Zakona o upravnom postupku, ovaj Sekretarijat vrši dostavljanje predmetnog akta javnim obavještenjem, odnosno objavljivanje istog na oglasnoj tabli ovog Sekretarijata, portal elektronske uprave, kao i na internet stranici Opštine Bar putem linka

Porez nerezidenti

Porez rezidenti

Turistička taksa

Pojedinačni uvid u Rješenje o utvrđenom porezu na nepokretnost može se izvršiti putem web adrese: www.porez.bar.me

Dostavljanje javnim obavještenjem smatra se izvršenim po isteku 10(deset) dana od dana objavljivanja rješenja. Datum objavljivanja je 12.10.2021.godine. Uvid u rješenje se može izvršiti lično na Građanskom birou, šalter 11 i 12.
Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima – IX mjesec 2021.g.