Interno uputstvo o sprovođenju postupaka javnih nabavki

Interna pravila i procedure u postupku utvrđivanja naplate i kontrole članskog doprinosa turističkim organizacijama

Interna procedura za izradu nacrta Odluke o budžetu Opštine Bar

Interna procedura za obračun i isplatu zarada

Procedura u vezi godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog i nekategorisano

Interna procedura za postupak odobravanja novčanih sredstava i izvještavanja o odobrenim sredstvima sportskim klubovima

Interna procedura strateškog i godišnjeg planiranja unutrašnje revizije Opštine Bar

Interna procedura za pružanje savjetodavnih i srodnih usluga

Interna procedura za vršenje unutrašnje revizije Opštine-Bar

Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave

Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika

Odluka o načinu i uslovima korišćenja službenih prostorija sala u zgradi Opštine Bar

Odluka o rasporedu radnog vremena u organima lokalne uprave Opštine Bar

Pravilnik o uniformi zaposlenih koji vrše poslove zaštite lica i imovine u Opštini Bar

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja motornih vozila Opštine Bar

Pravilnik o zaštitnom znaku na uniformi zaposlenih koji vrše poslove zaštite lica i imovine Opštine Bar

Interno uputstvo za ostvarivanje prava podnošenja prijave zanatske djelatnosti

Interno uputstvo za preduzetništvo

Interna pravila procedure za privremene objekte

Interna pravila i procedure za postupak legalizacije bespravnih objekata
</p> <style><style><style>

Interno uputstvo za podnošenje prijave po Javnom pozivu za dodjelu podrške aktivnostima i investicijama u razvoj poljoprivrede u Opštini Bar

Interno uputstvo za podnošenje prijave po javnom pozivu za učešće u Programu za podršku zanatstva kroz finansijsku podršku u Opštini Bar
<style>
Pravila i procedure za dobijanje saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte na idejno rješenje zgrade, trga i ostalih javnih prostora u naseljima
<style>
Program osposobljavanja pripravnika
<style>
Interna procedura za postupak odobravanja novčanih sredstava i izvještavanja o odobrenim sredstvima za festival Barski ljetopis
<style>
Interna procedura za postupak oglašavanja, selekcije kandidata i utvrđivanja liste za izbor kandidata
<style>
Uputstvo o načinu vođenja evidencije prisustva na poslu
<style>
Interna procedura za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć
<style>
Interna procedura za ostvarivanje prava na naknadu za novorođeno dijete