Plaćanje turističke takse / Tourist tax payment

Iznos plaćanja će biti uvećan za troškove usluga banke ( 1.7% od unešenog iznosa, minimum 0.25€)

You will be charged for the cost of bank services (1.7% of entered amount, minimum 0.25€)