Nacrt Lokalnog Akcionog Plana za unaprijeđenje života LGBTIQ osoba u opštini Bar za period 2023-2025. godine