Javni poziv za prodaju zemljišta javnim nadmetanjem aukcijom označenog kao katastarska parcela broj 4972-14 KO Novi B