Javne nabavke 2017

Otvoreni postupak

path: downloads/16 17 Izmjena i dopuna DUP-a i izrada izvjestaja po partijama

Shopping metoda

Nabavke male vrijednosti - Ponude

Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva

path: downloads