Javne nabavke 2017

Otvoreni postupak

Shopping metoda

Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva