Novosti

Obavještenje

  • 27/05/2020
Vlada Crne Gore na sjednici od 27.februara 2020. godine donijela je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Topolica IV”. S tim u vezi, pozivaju se zainteresovani građani i vlasnici parcela i objekata u zahvatu plana da ispune Anketu koja se nalazi na linku https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVHYe59xsd-8WnALLYs_KvN9t39laa9HeywHd_ISeMM_dFxQ/viewform?vc=0&c=0&w=1 Anketa ima za cilj da se prikupe stavovi […]
Detaljnije
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

  • 19/09/2019
“Obavještavamo zainteresovane korisnike prostora da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma pokrenulo izradu Detaljnog urbanističkog plana “Veliki pijesak” . Zbog potrebe uključenja javnosti u proces planiranja sprovodi se anketa koja ima za cilj da se prikupe stavovi i opredeljenja svih zainteresovanih korisnika prostora za planska rješenja u zahvatu plana. Anketa će se sprovesti u periodu […]
Detaljnije
 1

OBAVJEŠTENJE

  • 09/09/2019
Sekretarijat za uređenje prostora je pokrenuo postupak Izmjena i dopuna Programa privremenih objekata na području Opštine Bar za period od 2019. do 2023. godine, te ovim putem obavještavamo  zainteresovane stranke da uvid u Program mogu izvršiti na sajtu Opštine Bar (www.bar.me) kao i u prostorijama ovog Sekretarijata. Zainteresovanu građani  sve eventualne primjedbe i sugestije mogu […]
Detaljnije
 3

OBAVJEŠTENJE

  • 11/06/2019
Obavještavamo Vas da je organizovano prethodno učešće javnosti u periodu od 05.06. do 05.07.2019.godine u cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Dio sektora 58 – turistički kompleks Ponta” – Ruža vjetrova, Opština Bar. Na predmetnom linku se nalazi planski dokument: http://www.mrt.gov.me/vijesti/202064/Prethodno-ucesce-javnosti-za-koncept-Izmjena-i-dopuna-Drzavne-studije-lokacije-Dio-sektora-58-turisticki-kompleks-Ponta-Ruza-vje.html Predlozi, sugestije i podaci mogu […]
Detaljnije
 

Upitnik za izradu programa privremenih objekata

  • 07/08/2018
U skladu sa čl. 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (S.l. br. CG br. 064/17) Sekretarijat za uređenje prostora opštine Bar objavljuje Upitnik za izradu programa privremenih objekata, kao i Pravilnik o bližim uslovima za postavljanje, odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme. Zainteresovana lica popunjene upitnike treba da dostave Sekretarijatu za uređenje […]
Detaljnije