Plan rada službenika Komunalne policije od 05.10. do 11.10.2019.